-  -  -  -

Behandling af børn

Vi undersøger og behandler børn med sansemotoriske vanskeligheder og andre motoriske handicaps.

Træningen foregår gennem målrettede legeaktiviteter/øvelser med barnet, i vores nye børnetræningsrum, hvor bl.a. de basale sanser, som berøringssans, balancesans og muskelledsans trænes.

Vi vurderer/undersøger barnet ud fra spørgeskemaer fra forældre og fagpersonale, kliniske observationer samt standardiserede test som Movement ABC.

Vi observerer desuden barnet under legeaktiviteter.

Vi vejleder desuden forældre, pædagoger eller andet fagpersonale omkring relevante tiltag og aktiviteter for barnet. Vi udfærdiger gerne skriftligt materiale på baggrund af undersøgelsen af barnet.

Vi vurderer desuden småbørn/babyer i forhold til skæve kranier og forsinket motorisk udvikling.

Vi har relevante faglige kurser i forhold til undersøgelse og behandling af børn med sansemotoriske vanskeligheder.

Vi foretager også på dette område udebehandling, hvis det viser sig tvingende nødvendigt, at barnet behandles i dets daglige omgivelser.

Yderligere info
»Tumlastik pjece (pdf) 
Børnetest
»Info og priser