-  -

LØBESTILSANALYSE

Løb er en hård træningsdisciplin. Det er derfor vigtigt at kroppen ikke belastes unødigt, hvilket på sigt vil føre til skader. At analysere løbestil er et fantastisk redskab til at forebygge fejl- og overbelastninger. Der findes ikke 1 optimal løbestil – men mange individuelle.

Ved at videofilme og analysere stilen på computer kan vi undersøge kroppens muskelkæder og undersøge for svage samt stramme muskler ved forskellige test.

Vi kan herefter give kompetent og relevant vejledning herunder beskrivelse af fod type, forslag til behandling og instruere i øvelser med henblik på i fællesskab at lægge en plan for det kommende træningsforløb.

Yderligere info
»Løbestilsanalyse pjece(pdf) 
»Super Sole