MÅL OG VISIONER

Behandlingsværdier

 • I et behandlingsperspektiv at sikre, at patienten hurtigst muligt selv tager ansvar for - under vejledning, rådgivning og fysioterapeutisk behandling - at vende tilbage til et funktionsdygtigt liv/tilværelse.
 • I et forbyggende perspektiv at sørge for, at vi med fysioterapeutisk behandling, rådgivning og vejledning kan sikre, at man længst muligt undgår at blive patient med sygdomme, der relaterer til en passiv livsstil.
 • At formidle værdien af fysioterapi og fysisk aktivitet
 • At fremme sundheden i bevægelsesapperatet.
 

Samarbejdsværdier

 • Respekt
  - Loyalitet overfor hinanden
  - Accept af hinandens forskelligheder

 • Ressourcer
  - Udnytte den enkeltes ressourcer
  - Give størst mulig tilfredshed/arbejdsglæde i hverdagen.
 • Vi sætter teamwork i højsædet og således bevares en dynamisk arbejdsplads, hvor alle værner om klinikkens "kultur" og arbejder mod fælles vision.
 

Forretningsværdier

 • Veluddannede
  - Giver effektivitet og arbejdsglæde for den enkelte
 • Nyskabende og nytænkende
  - Fingeren på pulsen
 • Der værdsættes høj faglighed og personlig kompetance for at opretholde optimale samarbejdsrelationer.