-

STYRKETRÆNING

Styrketræning er træning, der medfører en forøgelse i musklernes evne til kraftudvikling eller evt. blot vedligeholder en allerede opnået styrke. Princippet i god styrketræning er, at man på en sikker måde udsætter musklerne for kraftpåvirkninger, der er større end dem, de normalt udsættes for. Herved opnås adaptationer i selve muskulaturen samt i nervesystemets kontrol med musklerne.

Styrketræning har ikke blot en gavnlig virkning på muskulaturen, men også på knogler, led, sener og specielt i et cirkeltræningsprogram også på kredsløbet. Styrketræning er et godt supplement i forbindelse med både behandling og forebyggelse af en række sygdomme. Desuden spiller styrketræning en væsentlig rolle i forbindelse med rehabilitering efter både akutte skader og svækkende sygdomme. Allervigtigst er det måske, at styrketræning er et effektivt middel til forebyggelse af alderssvækkelse, inklusiv forebyggelse af fald.

Yderligere info